Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Google dịch

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nâng cao quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chủ động phòng tránh các trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra, ngay từ đầu năm 2018 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch An toàn thực phẩm theo chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020 để kiểm soát An toàn thực phẩm thủy sản,phát huy hiệu quả chủ động trong việc bảo vệ sức khẻo và quyền lợi người tiêu dùng đã tiến hành thu mẫu đặc biệt đối với các loài thủy đặc sản như: Cá điêu hồng, cá thác lác cờm, ếch… bắt đầu thu mẫu từ giai đoạn gần đến ngày thu hoạch để tiến hành kiểm tra tồn dư chất cấm trong sản phẩm thủy sản nuôi trước khi xuất bán ra thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bênh cạnh đó Chi cục thủy sản còn hướng dẫn các biện pháp sử dụng hóa chất cấm trong thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong suốt quá trình nuôi.

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ